તારા તે

કાનુડાને તું નહી જાણે રે
જાણું હું જેટલો જશોદા!
ગોકુળના મારગડે રોકિને રાધિકા,
કરતો રે દિલ કેરા સોદા!

તારા તે
આકાશે ઊડતાં પંખીને વીંધીને
પાડે છે પળમાં નીચે,
નમણી નાજુક ગોપીને બાથ ભરી
કદંબની ડાળ પર હીંચે.

તારા તે
જમનાનાં જળ મહીં મારીને ભૂસકા
ખેલે છે પ્રીતીના ખેલ.
ડૂબકી લગાવતાં લગાવતાં રાધાની
ડૂબાડે મોંઘેરી હિલ.

  • ભુપેન્દ્ર વકીલ

સ્વર : ફોરમ સંઘવી
સ્વરાંકન : સુનીલ રેવર