મેં તો સૂરજને રોપ્યો છે આંગણે, મારા ફળિયાની કાંકરીયું ઝળહળે રે લોલ

મેં તો ચાંદાને મૂક્યો છે પાંપણે, મારા સપનાના દરિયાઓ ખળભળે રે લોલ…


હું તો કંકુના થાપામાં ખોવાતી જાઉંબધી મમતાળી આંખ્યુથી જોવાતી જાઉં

મારી મહેંદીનો ગહેકે છે મોરલો, એને સાજણની આંગળીયું સાંભરે રે લોલ…


કોઈ આવીને ઓરતાને ઓરી ગયું,મારી ઢીંગલીની નીંદરને ચોરી ગયું,

હું તો ઊભી છું ઉમરને ઉંબરે, મારા અંતરમાં ઘૂઘરીયું રણઝણે રે લોલ…


–   મિલિંદ ગઢવી


સ્વર : વ્રતિની ઘાડગે

સંગીત : કેદાર – ભાર્ગવ