તારું કશું ન હોય તો છોડીને આવ તું,
તારું જ બધું હોય તો છોડી બતાવ તું.

અજવાળું જેના ઓરડે તારા જ નામનું,
હું એજ ઘર છું એજ ભલેને આવ તું.

પહેર્યું છે એ તું જ છે, ઓઢું છે એવું,
મારો દરેક શબ્દ તું, મારો સ્વભાવ તું.

“મિસ્કીન’ સાત દરિયા કરી પાર એ મળે,
એ રેખા હથેળીમાં નથી તો પડાવ તું.

– રાજેશ વ્યાસ ‘ મિસ્કીન ‘

સ્વર : પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય

સ્વરાંકન : પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય