અંદર અંદર સળવળતી એક ઘટનાથી શરૂઆત કરું તો તમને એમાં વાંધો છે કંઈ?

ઠરી ગયેલી ફૂંક ફરી પેટાવી ઝંઝાવાત કરું તો તમને એમાં વાંધો છે કંઈ ?

આજે સ્હેજ છાતીની અંદર શું દુઃખે છે એને જાણી લેવાનું મન થઈ આવ્યું છે

એ કારણસર છાતી ઉપર થોડો ચંચુપાત કરું તો તમને એમાં
વાંધો છે કંઈ ?

સમય નામના ડસ્ટરથી ભૂંસાઈ જવાના ડરની મારી છાને ખૂણે. જઈ બેઠી જે –

એવી બિલકુલ અંગત કોઈ વાત અહીં સાક્ષાત કરું તો તમને. એમાં વાંધો છે કંઈ

જ્યારે પણ ઉપસી આવે છે લમણાંની કોઈ નસ તો એનો સ્પર્શ. હંમેશા હોય છે હાજર

વ્હાલપની એ મૂર્તિ માટે જીવની હું બિછાત કરું તો તમને એમાં. વાંધો છે કંઈ?

જાણું છું કે આપ તો સાંગોપાંગ રસિક છો
હે શ્રૌતાજન ! નમન આપની રસવૃત્તિને –

કિન્તુ હું પણ આંસુની છાલકથી ઉલ્કાપાત કરું તો તમને એમાં વાંધો છે કંઈ ?

પાણીના એક ટીપાનો વિસ્તાર કરે જે સહસા એને જડશે
પાણીદાર રહસ્યો

એવું કોઈ એક ટીપું લઈને એના સમદર સાત કરું તો તમને એમાં વાંધો છે કંઈ ?

કબીર નરસિંહ મીરાં નામે ખળખળતી એક નદી આપની અંદર વ્હેતી મેં ભાળી છે

સ્હેજ આપની પડખે બેસી હું ય જાત રળિયાત કરું તો તમને એમાં વાંધો છે કંઈ ?

  • સંજુ વાળા

સ્વર : ડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડૉ ભરત પટેલ