(જાગી જવાનું ગીત)

વીતી ગઈ છે રાત: પથારી સંકેલો !
પોકારે પરભાત: પથારી સંકેલો !

અનહદના ઓંછાયા ઓરા ઓરા આવે,
રુંવે રુંવે રણઝણતું કો’ બીન બજાવે;
આ જ ઘડી રળિયાત: પથારી સંકેલો !

મોંસૂઝણાની વેળા થઈ છે:નેણાં ખોલો !
અજવાળાનાં પગલાં થાશે:ખડકી ખોલો !
પરદા ખૂલશે સાત: પથારી સંકેલો !

બચકાં બાંધો: જાવું છે છેટાની વાટે ,
વાટ જુએ છે શામળિયો જમનાને ઘાટે;
ભેળી લેજો જાત: પથારી સંકેલો !

-અરવિંદ બારોટ

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ