સઘળું અંતર પળ મહીં કાપી શકું
અર્ધા ડગલામાં બધું માપી શકું

એક એવી ચોપડી કરવી હજી
સંઘરેલું મૌન જ્યાં છાપી શકું

એક આ તાજા ગઝલની અંજલિ
કોઈને બીજું તો શું આપી શકું

એક ગઝલ ‘આદિલ’ જરા અંગત અને
કોઈ સન્મુખ હો તો આલાપી શકું ‘

-આદિલ મન્સૂરી

સ્વર: અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ