રહી જાઓ હંસા, રહી જાઓ પવના
રહી જાઓ આજની રાતડિયા…
તારા રે દિલની વણજ વિનતી
કરી લે હંસા વાતડિયા…

બાંધી કમરને ચાલ્યો રે હંસો
કાયા નગર તરછોડી
એક સંસારના હુઆ સંગાથી
આવો ને આપણ દોઉ જોડી…

સંસારનગરીમાં સુંદરી રોયે
અમે રે અબળા ટળવળિયા
ભાર ભરીને ચાલ્યો રે હંસો
મસાણે જઈ પરજળિયા…

રાખો રખોલિયો ને ટોયો પાણતિયો
ઉજ્જડ કરી ચાલ્યો ગામડિયા
દાસી જીવણ ગુરુ ભીમચરણે
ફેર વસાવ્યાં ગામડિયા…

-દાસી જીવણ

સ્વર : પૌરવી દેસાઈ
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા