વાદળ વરસાદ અને વ્હાલપ ને વ્હાલમાં ભીંજવવું એમનો સ્વભાવ
આષાઢી ઈજન દઈ બોલાવે બહાર મને કહેતા અગાસીમાં આવ
મારે કેમ કરી કહેવું કે જાવ

ભીંના ઈશારે એ બોલાવે તો ય હું તો જોઈ લઉં બારીની બહાર
આંખોથી ચોકી દે ઉંબર પર રોકી છો ખુલ્લા હો ઘર કેરા દ્વાર
તરસી હું તડપું કોરી ધાકોર બહાર લૂંટાતો લાખેરો લાલ મારે કેમ કરી કહેવું કે જાવ

બંધ કરું બારી કે ભીડી દઉં બારણા તો આંખો માં વરસે ચોધાર
ભીંતો ને તોડીને વહી આવે આમ એવો છેડયો છે એણે મલ્હાર

-તુષાર શુક્લ

સ્વર : નયન પંચોલી
સ્વરાંકન : નયન પંચોલી