હરએક દ્વાર સ્તબ્ધ છે, હરએક ઘર છે ચૂપ,
શેરી ને ચોક આટલા કોના વગર છે ચૂપ

થડકે હવામાં છાનું છાનું કોઈ ડૂસકું
અંદર કશોક ભાર છે, ઉપર ઉપર છે ચૂપ.

ચુપકીદીમાં બધી જ ખલલ ઓગળી ગઈ,
ઘટના, અવાજ, સર્વ ક્રિયા, સૌ અસર છે ચૂપ

એવી કઈ બિહામણી ઘટના બની ગઈ?
હરએક શૈ, હરએક સૂ, હરએક નજર છે ચૂપ

પીડા બરફની જેમ થીજી ગઈ છે આસપાસ,
છાતીમાં શ્વાસની ય બધી ચડઊતર છે ચૂપ.

સાંકળ હલે, બળે છે દીવો, ખાલી માર્ગ છે;
ચાલ્યું ગયું છે કોણ કે આખું નગર છે ચૂપ.

સંકેતની લિપિમાં લખ્યો આ કયો વૃતાંત,
કોઈ ઉકેલો, એમાં કઈ કઈ ખબર છે ચૂપ.

  • રમેશ પારેખ

સ્વર :ઉદય મજમુદાર
સ્વરાંકન : ઉદય મજમુદાર

સૌજન્ય : સંજય રાઠોડ સુરત