રુવે રુવે હરધારે ધારે અષાઢ આગ લગાવે અષાઢ આગ લગાવે રે લોલ
શું નિર્મોહી નિર્દય સાજે ગમતાં ગીત બજાવે ગમતા ગીત બજાવે રે લોલ

સાંજ ઉભી છે નૈનો ઢાળી કોઈ પહાડી ઘાટે
ઘુંઘટમાં ઘેરાઇ ગયું, નભ આવ વરસતી વાટે
સહેજે ખીલી જ્યાં રજનીગંધા, શમણા રંગ જમાવે

વણ રે વંચાઈ યાદો જેવા, કંઈક લખાયા કાગળો
પિયા મિલનની વિરહી પળના, વીતી રહ્યા છે વાદળો કામણગારો, વરસી અડકી, શાને પીડ જગાવે?

-દિલીપ જોશી

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : જયંતિભાઈ પટેલ