રોજ પાડે કોણ આવો સાદ જોવા દે મને
આભ ઊંચેથી કરે ફરિયાદ જોવા દે મને

હું કહું છું મેં કર્યું ને તું કહે છે તે કર્યું
છેક સુધી એમ આ સંવાદ જોવા દે મને

કાનમાં ભીનાશ પગરવ સંભળાવા લાગશે
ચાલ તું મારા સમયની દાદ જોવા દે મને

-શૈલેશ પંડયા “ભીનાશ”

સ્વરઃ સુરેશ રત્નાતર
સ્વરાંકન : સુરેશ રત્નાતર