રાધા હું રે પુકારું મારી દ્વારિકામાં
કે મને મારી રાધા વિણ સુનું સુનું લાગે
રાધા હું રે પુકારું મારી દ્વારિકામાં

વૃંદાવનની વાટે તરસે મારી આંખો
રાધા તારી યાદો ને આવી જાણે પાંખો
રાધા રાધા રાધા રાધા રટતો હું એકધારો

રાધા પાયલના પડઘા મારી દ્વારકામાં
રાધા મુરલી રડે છે મારી દ્વારિકામાં

-સાંઈરામ દવે

સ્વરઃ પાર્થિવ ગોહિલ
સ્વરાંકન : પાર્થિવ ગોહિલ