તારી કનેથી કંઈક હજુ માંગવું ગમે
દીધું હૃદય તો સ્વપ્ન સમુ માંગવું ગમે

વાદળ સમી છે તું અને હું વૃક્ષ નો સ્વભાવ
તારું સમું જ કોઈ સગુ માંગવું ગમે

તારો વિકલ્પ તું જ અને તું જ સર્વદા
માંગ્યા વિના મળે તો ઘણું માંગવું ગમે

તું છે સ્વયં કવિતા વિષય કવિનો તું
છંદોવિધાન, ગાન બહુ માંગવું ગમે

જાગ્રત, સુષુપ્ત, સ્વપ્ન બધું એકમેક જ્યાં
એવી ક્ષણો માં તારો બનું માંગવું ગમે

રણકારનું કોઈ ચલણ સંભવે નહીં
એવું જ સ્વાભિમાન ઋજુ માંગવું ગમે

-ગુણવંત ઉપાધ્યાય

સ્વર : નિગમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ