રે નયણાં રંગ રૂપાળાં
કમલ નહિ, નહિ હરિણ મીન સમ
અનુપમ રસ રઢિયાળાં રે

કાજળના નવ આંજયાં અંજન
તોયે કાળજાં રંજન રંજન
પલક ગંભીર પલક શા ચંચળ
૫લ નિજ પલક નિરાળાં રે

મીટ માંડતાં સરતાં શમણાં
મીંચુ પોપચાં ઉઘડે નમણાં
અધબીડયાં ખોલ્યાની મધુર૫
મન મોહે મરમાળાં રે

-પિનાકીન ઠાકોર

સ્વર : અલકા યાજ્ઞિક
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા

સૌજન્ય : માલવ દિવેટિયા