એક ચહેરો તરવરે કાગળ ઉપર,
ને ઉદાસી અવતરે કાગળ ઉપર.

સ્વપ્ન જે સળગી રહ્યું છે આંખમાં,
રાખ બસ, એની ખરે કાગળ ઉપર.

કો’ક મારામાંથી નીકળીને પછી,
મારો પીછો આદરે કાગળ ઉપર.

એ વફાનું બેસણું રાખે, અને-
એક-બે ફૂલો ધરે કાગળ ઉપર.

-હિમલ પંડ્યા

સ્વર : શૌનક પંડ્યા
સ્વરાંકન : શૌનક પંડ્યા