સભર સુરાહી લલિત લચક કટિ કોમલ સ્કંધા ગઝલ
વનવન ભમતાં મિલત અતર્કિત  યોજનગંધા  ગઝલ

લખ ચોરાસી લખત લખત ચખ વેધત રે લખ સકલ
અલખ અલખ ગિરનારી ગાજે નિત પડછંદા ગઝલ

ચાક  ગરેબા  બેબાક   દિશા    દામન  દર  દર  ઉડે
અષ્ટ પાશ  આકાશ  ઉડાવત   ત્રૂટિત  ફંદા  ગઝલ.

સાંસ ઉસાસ ચલાવત ધૂવત ઝિલમિલ સાતો ગગન
વિઁહસ વિઁહસ કરતાલ નચાવત, ગાવત બંદા ગઝલ

કઁહ લગ રૂઠો માન કરો અતિ, મુખ મચકોડો અલગ
સૂર મિલાવી  ગાવો  પ્રિયજન,  સતચિતનંદા  ગઝલ

-રાજેન્દ્ર શુકલ

સ્વર :સૌમિલ મુનશી અને શ્યામલ મુનશી
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા