ઋતુ રૂડી રૂડી મારા વ્હાલા
રૂડો માસ વસંત
રૂડાં વન માહે કેશુ ફૂલ્યાં
રૂડે રાધાજીનો કંથ

અતી રૂડાં રે બાંબ વજાડે
તારૂણી વજાડે તાલ
ચતુરાં મળી ને ચંગ વજાડે
તે મોરલી વજાડે મદનગોપાલ

અતી રૂડું વૃંદાવન પ્રસર્યું
રૂડું જમુનાજીનું તીર
અતી રૂડી ગોવાળ મંડળી
રૂડો રૂડો હળધર વીર

રૂડાં કુમકુમ કેસર ઘોળ્યાં
રૂડાં તે મુખ તંબોળ
અતિ રૂડો નરસૈંય નો સ્વામી
નિત નિત ઝાકઝમોળ

-નરસિંહ મહેતા

સ્વરઃ પૌરવી દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા