પ્યાસ રહી સળગી
જીવતરમાં આગ રહી સળગી………
દિલ મુજ નાનું પ્યાર દરિયા સમ
કેમ શકું શમવી
પીતી તોય તરસ નવ ટળતી
નીર જતાં છલકી……..

પાસ લઉં જ્યમ નિકટ લઉં તુજ
દિલ મુજ હૃદય લગી
તોય જુદાઈ જતી નથી પ્રિતમ
જોડ સદા અળગી
જીવતરમાં આગ રહી સળગી…………

સ્થાન અસીમ કદિક સાંપડશે
દિલ મળશે દિલથી
તે દિ’ કરજ ભરી જિંદગીભરનું
પામીશ હું મુગતિ
જીવતરમાં આગ રહી સળગી..

-ઝવેરચંદ મેઘાણી

સ્વરઃ હેમાંગિની દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા