માત ભવાની દુર્ગે ! સબ-દુઃખ-તારિણી !
નામ સુમિર મન જય ભવાની ! જય ભવાની !

કરુણામયી કરુણાકર ભવભયહારિણી !
જગતશક્તિરૂપા જય ભવાની ! જય ભવાની !
જ્યોતિર્મયી જગદમ્બે ! હે જગજનની !
કર પ્રકાશ મન જય ભવાની ! જય ભવાની !

મહિષાસુરમર્દિની, ત્રિશૂલધારિણી !
જગજીવસુખદાની જય ભવાની ! જય ભવાની !

કાલિકાજય લક્ષ્મિકાજય સરસ્વતીદેવી !
જય ભવાનીદેવી ! જય ભવાનીદેવી! જય ભવાની !

– પરેશ ભટ્ટ

સ્વર : પરેશ ભટ્ટ
સ્વરાંકન :પરેશ ભટ્ટ