એક રજકણ સૂરજ થવાને શમણે
ઉગમણે જઈ ઊડે
પલકમાં ઢળી પડે આથમણે

જળને તપ્ત નજરથી શોષી
ચહી રહે ઘન રચવા
ઝંખે કોઈ દિન બિંબ બનીને
સાગરને મન વસવા
વમળ મહીં ચકરાઈ રહે
એ કોઈ અકળ મૂંઝવણે
એક રજકણ…

જ્યોત કને જઈ જાચી દીપ્તિ
જ્વાળા કને જઈ લ્હાય
ગતિ જાચી ઝંઝાનિલથી
એ રૂપ ગગનથી ચ્હાય
ચકિત થઈ સૌ ઝાંખે એને
ટળવળતી નિજ ચરણે
એક રજકણ…

-હરિન્દ્ર દવે

સ્વરઃ આલાપ દેસાઈ
સ્વરાંકન : દિલીપ ધોળકિયા

સૌજન્ય : ભારતીય વિદ્યાભવન કલા કેન્દ્ર