ચોમાસાને     કાગળ    લખ    એ    સમજી   જાશે..
ના  ફાવે  તો    ઝાકળ     લખ,  એ સમજી    જાશે…

અડખે – પડખે       લાંબા – ટુંકા       મીંડા     દોરી,
એની નીચે    વાદળ    લખ,    એ    સમજી    જાશે…

એકાદ – બે            સર્પાકારી         લીટી       દોરી,
એમાં  વચ્ચે   ખળખળ   લખ   એ   સમજી    જાશે…

તીર    જેવું    દોરી    એનો     છેડો     તું     લંબાવ,
હળવેથી    હળ      લખ     એ        સમજી    જાશે…

જેવી      ફાવે    એવી   તું    બે    આંખ    ચિતરજે..
પાંપણ      નીચે     જળ    લખ   એ   સમજી  જાશે…

અગન ઓકતા આભમાં પંખી જેવી બે લીટી તાણ…
એની   નીચે   ચાતક    લખ   એ   સમજી      જાશે…
 
~ ભગવતીકુમાર શર્મા
 
સ્વર : શૌનક પંડયા
સ્વરાંકન : શૌનક પંડયા

સૌજન્યઃ જયેશ સુરેશલાલ શાહ સુરત