Click the link below to download
 
Kaik Evu Bane.mp3

 
કદીક એવું બને !
મગ્ન હોઉં હું ભરતકામમાં ;
ત્યાં શ્યામ અચિંતા આંખો દાબી ઝબકાવી દે મને !

હોય જાણ કે છે માધવ, પણ અન્ય નામ ઉચ્ચારું ;
શા કાજે આ મધુર ક્ષણોને ના લંબાવું, વારુ ? !
હળવે એની આંગળીએ હું સોય ખૂંચાડું પહેલાં ;
પછી આંગળી ઝટપટ ચૂસું ,ના જવા દઉં વહેલાં !

ઉધ્ધવ ! આવા અભિલાષ છે;
પણ કૃષ્ણ હવે શું ત્યજી સિહાંસન આવે મારી કને ?
કદીક એવું બને !

પવન અલકલટ વંછરે ,તો ભ્રમ થતો એ છે ;
શમણે આવી રોજ શામળો બાહુપાશમાં લે છે !
ખર્યા ફૂલ ધરતી પર ભાળી ,થાય; બિછાવી સેજ;
આળોટું ઘેલી થઈ ત્યાં તો સુગંધ પામું એ જ !

સ્ત્રીની ચાલચલણ શું જાણો ?
તમે પુરુષ છો ,કેવળ ચાલો તમે પાઘડીપને !

કદીક એવું બને !
મગ્ન હોઉં હું ભરતકામમાં ;
ત્યાં શ્યામ અચિંતા આંખો દાબી ઝબકાવી દે મને !

-વીરુ પુરોહિત

સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ
સ્વર : નિધિ ધોળકિયા