Click the link below to download

Vachali Falima-Vinod Joshi.mp3

 
વચલી ફળીમાં એક ખોરડું જી રે
પાછલી પછીત બારોબાર માણારાજ

ઈ રે પછીતે એક જાળિયું રે
હેઈ ….જાળિયાની પછવાડે ઝૂલે અંધારું કાંઈ ઘેનમાં રે
એનઘેનમાં રે ! જેમ લીંબુડી ઝૂલે ;

જાડી ડાળીને ઝીણી તીરખી જી રે
કૂણીકચ્ચ કૂંપળનો ભાર માણારાજ

લીલા તે સાગનો ઢોલિયો રે
ઢોલિયાની પાંગતમાં,
હેઈ …. ઢોલિયાની પાંગતમાં ટહૂકે મઢેલ એક મોરલો રે
રંગમોરલો રે ! રંગ ધોધમાર ચૂવે ;

ઊંડો કૂવોને પાણી છીછરાં જી રે
ધારિયામાં છલકાતી ધાર માણારાજ

– વિનોદ જોશી

સ્વર : મેહા, ફેનિલ, શાલ્મલી

સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી