હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ

No Comments

 

 

હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ
જામી રમતની ઋતુ

આપો આપ એક મેકના થઈને ભેરુ સારું
જગત રમતું આવ્યું ને રમે છે હુ તૂ તૂ તૂ તૂ

તેજ ને તિમિર રમે… હુ તૂ તૂ તૂ હુ તૂ તૂ તૂ
પાણી ને સમીર રમે… હુ તૂ તૂ તૂ હુ તૂ તૂ તૂ
વાદળની ઓથે બેઠા સંતાયેલા પ્રભુજીને
પામવાને સંત ને ફકીર રમે
હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ…

એક મેકને મથે પકડવા સારા નરસા સ્વારથ સાથે
ધમ્માચકડી પકડા પકડી અવળે સવળે આટે પાટે
ખમીરથી ખમીરનો ખેલ રે મંડાયો ભાઈ
હોય જગ જાગતું કે હોય જગ સૂતું
હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ…

મનડાની પાછળ મન દોડે તનડું તનને ઢુંઢે
ધનની પાછળ ધન દોડતું પ્રપંચ ખેલી ઊંડે
જાત જાત ભાત ભાતના વિચાર દાવ પેચ
કયારે મળે લાગ અને ક્યારે લૂંટું?
હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ…

ભેરુ તો દેખાવ કરીને ખેલ ખેલતા ઊંચે શ્વાસે
પરને કેમ પરાજિત કરવો
અંતર પ્રગટી એક જ આશે
વિધ વિધ નામ ધરી સંસારની કેડી માથે
ખાકના ખિલોના રમે સાચું અને જૂઠું
હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ…

ગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
સ્વર મન્ના ડે

તમે પાંપણને પલકારે

No Comments

કે તમે પાંપણને પલકારે વાત કહી કંઈ,
મર્મ એનો ઉકેલવામાં રાત વહી ગઈ.

આમ મેળો ને મેળાની કેવી મરજાદ,
હોઠ ખુલે ના તોયે રહે સંભળાતો સાદ,

કોઈ લહેરખી મજાની જાણે સાથ રહી ગઈ,
મર્મ એનો ઉકેલવામાં રાત વહી ગઈ.

આભાથીયે ઝાઝેરો આભનો ઉઘાડ,
એમાં થોડો મલકાટ થોડું છાનું છાનું લાડ,

તોયે ભીને રૂમાલ એક ભાત લઇ ગઈ,
મર્મ એનો ઉકેલવામાં રાત વહી ગઈ.

– હરીન્દ્ર દવે

સ્વર અને સ્વારાંકન : આશિત દેસાઈ

ઝૂંટવી એના કરથી સૂરા પી ગયો

No Comments

 

 

ઝૂંટવી એના કરથી સૂરા પી ગયો
ખૂબ પીવાની આવી મજા પી ગયો

ઝૂમતાં ઝૂમતાં એણે આપી સૂરા
ઝૂમતાં ઝૂમતાં ઝૂમતાં પી ગયો
ઝૂંટવી એના કરથી સૂરા પી ગયો

એમાં તારું શું બગડી ગયું ઓ ખુદા ?
મારા ઘર છે જો થોડી સૂરા પી ગયો
ઝૂંટવી એના કરથી સૂરા પી ગયો

એક પણ પાંદડું હાલતુંય નથી
કોઈ લાગે છે તરસ્યો, હવા પી ગયો

એટલે ઝગમગે છે આ જીવન ” જલન ”
જો મળી હોઈ એ હું વ્યથા પી ગયો

– જલન માતરી

સ્વર : આશિત દેસાઈ

ભારતની ઓ ધર્મધજા!

No Comments

 

 

ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને,
ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા!

નવલખ તારા આશિષ ઝમે, ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા!
નવલખ તારા આશિષ ઝમે, ભારતની ઓ ધર્મધજા!

ભારતની ઓ ધર્મધજા! ભારતની ઓ ધર્મધજા!
વ્યોમ તણી ફરકંત પતાકા
વ્યોમ તણી ફરકંત પતાકા હિમડુંગરનો જંગ
વ્યોમ તણી ફરકંત પતાકા હિમડુંગરનો જંગ

સંસ્કૃતિનો જગચોક મહી ધ્વજ ફરકંતો પડછંદ
સંસ્કૃતિનો જગચોક મહી ધ્વજ ફરકંતો પડછંદ
ધ્વજ ફરકંતો પડછંદ

જે ઝંડાને ગાંધીજીએ સ્ફટિક હૃદયથી ધવલ કીધો
જે ઝંડાને ગાંધીજીએ સ્ફટિક હૃદયથી ધવલ કીધો

જે ઝંડાને ભગત – જતીને….
જે ઝંડાને ભગત – જતીને રુધિર રંગ રંગી દીધો
રુધિર રંગ રંગી દીધો રુધિર રંગ રંગી દીધો

વીરા શાંતિ તણાને જાય
વીરા શાંતિ તણાને જાય ભારતની ઓ ધર્મધજા!
વીરા શાંતિ તણાને જાય ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ભારતની ઓ ધર્મધજા!

ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા!
નવલખ તારા આશિષ ઝમે, ભારતની ઓ ધર્મધજા!

ભારતની ઓ ધર્મધજા! ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ભારતની ઓ ધર્મધજા! ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ભારતની ઓ ધર્મધજા! ભારતની ઓ ધર્મધજા!

સ્વરાંકન અને સ્વરઃ શ્રદ્ધા શ્રીધરાણી

ગીતઃ કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી

જા આપિયું અમદાવાદ

No Comments

 

 

ખણખણ ખણખણ થયા કાંકરાં અલ્યા આપણી દોણીના
જા આપિયું અમદાવાદ
જા આપિયું અમદાવાદ
આખું આજ મેં બોણીમાં

તોડી નાખ ફોડી નાખ તોડી નાખ ફોડી નાખ

ખણખણ ખણખણ થયા કાંકરાં અલ્યા આપણી દોણીના

કોડ રીયાતાં અમને મનમાં કેવાં કેવાં કેવાં
સપના અમને ન’તા આવતા જેવાં જેવાં જેવાં
કોડ રીયાતાં અમને મનમાં કેવાં કેવાં કેવાં
સપના અમને ન’તા આવતા જેવાં જેવાં જેવાં

અંગત એ અરમાન અમારા નથી કોઈને કહેવા જેવા
તોય આજ તો નહિ ચૂપ રહેવાના કંકર દોણીના
ભાવનગર આખુંયે આપિયું આજ તને મેં બોણીમાં

ખણખણ ખણખણ થયા કાંકરાં અલ્યા આપણી દોણીના

અમદાવાદ, મહેમદાવાદ, રાજકોટ, આટકોટ
ભાવનગર, જુનાગઢ, મોરબી, વાંકાનેર
ધોળકા, ધંધૂકા, દાહોદ, ગોધરા, નડિયાદ, વલસાડ
દહેગામ, વિરમગામ, સાણંદ, આણંદ, ડાકોર, દ્વારકા

એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આ….

અરેરેરે નહિ નહિ માફ કરો બસ અરેરેરેરે ના…
માફ કરો બસ માફ કરો માફ કરો બસ માફ
અમે પતિ પત્ની બે બસ તો પછી અમારે બાળકો બે બસ
બસ બસ બસ બસ શ્રદ્ધા રાખો તમે બધા આ વાણીમાં
જા આપિયું બંદર સુરતનું આજ તને મેં બોણીમાં
ખણખણ ખણખણ થયા કાંકરાં અલ્યા આપણી દોણીના

ફૂલ ફટાક…
ફૂલ ફટાક થઈને જાશું હું ને તું મેહોણા
કદી કદી ફિલમ જોશું ને
કદી કદી ફિલમ જોશું ને ખાશું આખાં ભોણાં

ભેલ પુરી ને… પુરી ને ભેલ પુરી ને… પુરી ને
ભેલ પુરી ને રગડા ખાશું બેઉ પછી તો તગડા થાશું
ભાદરવા મહિનામાં નાશું સાબરના પોણીમાં
ભાદરવા મહિનામાં નાશું સાબરના પોણીમાં

હે જી રે…………
જા આપી આ ઘેલુડી ગુજરાત તને મેં બોણીમાં
જા આપી આ ઘેલુડી ગુજરાત તને મેં બોણીમાં

ખણખણ ખણખણ થયા કાંકરાં અલ્યા આપણી દોણીના
જા આપિયું અમદાવાદ
જા આપિયું અમદાવાદ
આખું આજ મેં બોણીમાં

તોડી નાખ ફોડી નાખ ફોડી નાખ તોડી નાખ
તોડી નાખ ફોડી નાખ તોડી નાખ ફોડી નાખ

સ્વરઃ અંબરકુમાર, રોબિન બેનરજી અને કલ્યાણી મિત્રા

ગીતઃ માધવ રામાનુજ

સંગીતઃ જગદીશ જે.

તમારા નયનમાં એક સ્વપ્નું થઈને

No Comments

 

 

તમારા નયનમાં એક સ્વપ્નું થઈને
મને સંતાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
તમારા ચરણની નીચે કુસુમ થઈને
મને ચગદાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે

આંખેથી પૂછ્યું તે આંખેથી કહેવાની
કરશો નહિ જો તમે મહેરબાની
તમે મહેરબાની
તો તમારા કલાપે એક ગજરો થઈને
મને ગૂંથાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
નહિ વાર લાગે

મારી જ મહેફીલમાં મારાથી દૂર રહી
નર્તન કરો છો બીજા કોઈ સામે
તમારા આ નૂપુરનું
તમારા આ નૂપુરનું ઘુંઘરું થઈને મને
બંધાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
નહિ વાર લાગે

ચંપો થઈને તમારા ચમનમાં
મનમાં તમન્ના છે મહેકી જવાની
અરે મહેકી જવાની
પણ તમારા
આ ઘૂંઘટનો એક નિસાસો થઈને
મને રૂંધાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
નહિ વાર લાગે

અમે દિલ દીધું તમે દિલ દઈ દ્યો
નહિ દ્યો તો થાશે શું એ પણ કહી દઉં
કે તમારા આ પાલવનો છેડો થઈને
મને ચૂંથાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
નહિ વાર લાગે નહિ વાર લાગે

તમારા નયનમાં એક સ્વપ્નું થઈને
મને સંતાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે

સ્વરઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય

ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ

થાંભલીનો ટેકો ને ઓસરીની કોર

No Comments

 

 

થાંભલીનો ટેકો ને ઓસરીની કોર
કણબીની છોકરીએ પાળ્યો રે મોર
મોર ટહુકા કરે, મોર ટહુકા કરે, મોર ટહુકા કરે

એણે પાંચીકા અમથા ઉલાળ્યાં
પછી છાતીમાં ટહુકાઓ પાળ્યાં
કાળજળું કાચું ને રેશમનો ભાર
એલઘેલ પાંપણમાં નવસેરો હાર
હાર ઝૂલ્યા કરે, મોર ટહુકા કરે, મોર ટહુકા કરે

થાંભલીનો ટેકો ને ઓસરીની કોર
કણબીની છોકરીએ પાળ્યો રે મોર
મોર ટહુકા કરે, મોર ટહુકા કરે, મોર ટહુકા કરે

મોરપીંછાની વાત પછી ઊડી
છેક સાતમે પાતાળ જઈ બૂડી
ઉગમણી કેડી ને આથમણાં ગીત
નીચી તે નજરું ને ઊંચી તે ભીંત
ભીંત ઝૂલ્યા કરે, મોર ટહુકા કરે, મોર ટહુકા કરે

સ્વરઃ વિરાજ-બીજલ ઉપાધ્યાય

ગીતઃ વિનોદ જોશી

સંગીતઃ દક્ષેશ ધ્રુવ

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi