સાંજ ડૂબી એકલી તારા વગર
એટલે છે આંખ મારી તરબતર

શ્વાસ કાંટાળો ફરે છે દેહમાં
થાય અટકાવી દઉં એની સફર

જો પ્રતિક્ષા બારણે ટોળે વળે
આવશે તું એમ આવી છે ખબર

જિંદગીને વેચવા દુનિયા ફર્યા
ચોતરફ બસ લાગણીની કરકસર

લઇ ઉદાસી કેટલું ચાલ્યા કરે
એકલો માણસ અને ભરચક નગર
 
-ગૌરાંગ ઠાકર
 
સ્વર : સૌનક પંડયા
સ્વરાંકન : સૌનક પંડયા