બધા વળગણ બધા સગપણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે
તું કેળવ આટલી સમજણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે

કરચલીઓ ત્વચા પરની. સહજતાથી ઝીલી લઈને
કહે છે એટલું દર્પણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે

નથી સંયમ નિખાલસતા અલખનો નો રંગ પણ ક્યાં છે
તો ભગવા કાં ધર્યા પહેરણ? બધું મિથ્યા છે છોડી દે

હું ઓજારો લઈ કંડારવા બેસું મહેચ્છાઓ
મળે ત્યાં એટલી ટાંચણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે

પરમ ને પામવા શરણું જ પૂરતું છે પ્રતિક્ષાનું
વરસ મહિના દિવસ કે ક્ષણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે
 
-ભાર્ગવ ઠાકર
 
સ્વરઃડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ