વાત દરિયાની કરી છલકાય છે,
છીપલું મોતી ધરી મલકાય છે.

ભીતરે તોફાન ઉઠે તે છતાં,
મૌન ખામોશી બની અકળાય છે.

વાત દરિયો શું કરીને જાય છે,
ચાંદ તો ડૂબી જવા લલચાય છે.

ભીતરે શું? જાણવા રેતી બની,
ઝાંઝવાની હોડમાં ખડકાય છે.

આમ દરિયો કેમ ઘૂઘવતો હશે?
એ વળી શું જોઇને અકળાય છે?
 
– અમિત ત્રિવેદી
 
સ્વર : ડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ