….તું લાગે પરમ કૃપાળુ
તારી આંખે દુનિયા હું મન ભરી ને માણું
વ્હાલમાં તરબતર તું લાગે પરમ કૃપાળુ

તું જ વિધાતા , તું જ અન્નદાતા
ઝીણું તું કાંતે મારું જીવન
જરીક જ્યાં હું સરકું ત્યાં તો
સરકે તારું ત્રિભુવન

જરીક સરકી તને હું વ્હાલ ભરી પંપાળું
વ્હાલમાં તરબતર તું લાગે પરમ કૃપાળુ

તું જ અંધારું , તું જઅજવાળું
શ્વાસની સરગમ તારે હવાલે
પંખી ના ટહૂકા, ફૂલની ફોરમ
મારું અંગે અંગ સજાવે

તારી પાંખે હું ઉડું ને ગગન લાગે નિરાળું
વ્હાલમાં તરબતર તું લાગે પરમ કૃપાળુ

તું જ મંજીરા , તું જ તંબુરા
મારામાં ગુંજે બુલબુલ
પરોઢે ગીત મધુરા ગાઈ
મારામાં રહેતી મશગૂલ

હરઘડી તને લાગે કે મને તું કેમ સંભાળું
વ્હાલમાં તરબતર તું લાગે પરમ કૃપાળુ

– અમિત ત્રિવેદી