છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ
જઈને કહો સવારીયાને
એક ઝંખે ગોપી પલ પલ પલ.

એના ગૂંથે નહીં એ ફૂલડે કેશ,
એની આંખડીએ નાં આંજે મેંશ,
એનો મલીન થયો કઈ રઝળી વેશ,
તોય ચરણો કહે એને ચલ ચલ ચલ.
છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ.

આ એજ કદંબની છાયા
જ્યાં બંસી સ્વર રેલાયા,
લાગી મનમોહનની માયા
ખીલ્યા પ્રાણ પુષ્પના રે દલ દલ દલ
છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ.
 
– જયંત પલાણ
 

સ્વર:અશ્વૈર્યા મજમુદાર
સ્વરાંકન :ગૌરાંગ વ્યાસ