તો પપ્પા, હવે ફોન મૂકું?.mp3

 

 
 
તો પપ્પા, હવે ફોન મૂકું?
તમનેય મોજ જરી આવે તે થયું મને
એસ.ટી.ડી.ની ડાળથી ટહુકું ….

હૉસ્ટેલને…? હૉસ્ટેલ તો ફાવે છે..
જેમ કે કાંટામાં સચવાતું ફૂલ
તોય એ તો ઊઘડે છે… રંગભર્યું મહેંકે છે..
ડાળખીમાં કરે ઝૂલાઝૂલ
ફાગણના લીલાકુંજાર કોઈ ઝાડવાનું
પાન એમ થાય નહીં સૂકું..

તો પપ્પા, હવે ફોન મૂકું?

મમ્મીબા જલસામાં? બાજુમાં બેઠી છે?
ના ના તો વાસણ છો માંજતી,
કે’ જો આ દીકરીયે તારાં સૌ સપનાંઓ
રાત પડ્યે નીંદરમાં આંજતી,
સાચવજો… ભોળી છે…. ચિન્તાળુ … ભૂલકણી …
પાડજો ના વાંકુ કે ચૂંકું ….

તો પપ્પા, હવે ફોન મૂકું?’
 
-મનોહર ત્રિવેદી

 
સ્વર : હિમાલી વ્યાસ
નાયક : અમર ભટ્ટ