પ્રગતિ ગાંધી
 


 

Click the link below to download

Pahela varsad no chhanto.mp3

 

પહેલા વરસાદનો છાંટો મુને વાગીયો હું
પાટો બંધાવા હાલી રે….
વેંત વેંત લોહી કાંઈ ઊંચું થીયું ને
જીવને તો ચઢી ગઈ ખાલી રે…

સાસુ ને સસરાજી અબઘડી આવશે
કાશીની પૂરી કરી જાતરા
રોજીંદા ઘરકામે ખલેલ પહોંચાડે મુને
આંબલીની હેઠે પડ્યાં કાતરા રે….

પિયુજી છપરાને બદલે જો આભ હોત
બંધાતી હોત હું યે વાદળી રે…
માણસ કરતાં જો હોત મીઠાંની ગાંગડી
છાંટો વાગ્યો ને જાત ઓગળી રે…

પહેલા વરસાદનો છાંટો મુને વાગીયો હું
પાટો બંધાવા હાલી રે…

– અનિલ જોશી

સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી
સ્વર : પ્રગતિ ગાંધી