Click the link below to down load

Raheshu Ame Y Guman Ma

 

રે’શું અમે ય ગુમાનમાં
હરિ સંગ નહીં બોલીએ
ખોલીશું બારણાં ને લેશું ઓવારણાં
આવકારા દેશું સાનમાં
હરિ સંગ નહીં બોલીએ

આસનિયા ઢાળશું ને ચરણોમાં પખાળશું
આંખ્યું ઉલાળશું તોફાનમાં
હરિ સંગ નહીં બોલીએ
લાપસિયું ચોળશું ને વીંઝણલા ઢોળશું
મુખવાસા દેશું પાનમાં
હરિ સંગ નહીં બોલીએ

મીરાં કે અંતમાં, આ ભરવસંતમાં
જીવતર દઈ દેશું દાનમાં
હરિ સંગ નહીં બોલીએ

– રમેશ પારેખ

સ્વર: અમર ભટ્ટ