ચિનુ મોદી

 


 
Click the link below to download

swasma.mp3

 
શ્વાસમાં છલકાય છાની  ગંધ તો ?
ને  બધે  ચર્ચાય   આ  સંબંધ તો ?

કંઠથી    છટક્યો   ટહુકો    મોરનો
ડાળ પરથી  જો મળે અકબંધ તો ?

આંખમાંથી   આંસુઓ   લૂછો નહીં
તૂટશે     પેલો     ઋણાનુંબંધ  તો?

હું    ક્ષણોના   મહેલમાં  જાઉં અને
કોક   દરવાજો    કરી  દે  બંધ તો

– ચિનુ મોદી

સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી

સ્વર : શ્યામલ- સૌમિલ મુન્શી