ગાર્ગી વોરા

 

 

Click the link below to download

Tagtagti Talvaryo..Varsad Pade chhe.mp3

 

તગતગતી તલવાર્યું તડફડ આમતેમ વીંઝાય રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે
ઢાલ ફગાવી, ખખ્તર તોડી, લોક વીંધાયા જાય રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે

કળીઓ ફરફર ફૂલ ખની ને લહ લહ લહ લહેરાય રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે
ઝરણાં હફ્ડક નદી ખની ને દરિયામાં ડોકાય રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે

તદારે તદારે તાની દીર દીર તનનન છાંટે છાંટો ગાય રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે
ઘેઘેતીટ તાગીતીટ તક્તીર કીટતક પવન તાલમાં વાય રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે

જળનાં ઘોડાપૂર અમારી આંખ્યુંમાં રુંધાય રે સાજણ રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે
સેંથો, ચુંદડી, કંગન, કાજળ, લથખથ પલળી જાય રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે

હું દરિયે દરિયાં ઝંખું ને તું ટીંપે ટીંપે ન્હાય રે સાજણ ધોધમાર વરસાદ પડે છે
હું પગથી માથાલગ ભીજું તું કોરેકોરો હાય, અરે ભરચક ચોમાચા જાય ને મારું અંગ સકળ –
અકળાય રે નફફટ ! ધોધમાર વરસાદ પડે છે

– વિમલ અગ્રાવત

સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ

સ્વર : ગાર્ગી વોરા

 

ગાર્ગી વોરાની અન્ય રચના માણવા નીચેની Link Click કરો :

૧. સખી મારો સાહીબો સુતો

૨. હૈયાંને દરબાર

૩. હું તો ગઇતી મેળે