ઝરણા વ્યાસ


Click the link below to download

allak Maalak Lagnio.mp3
 
અલ્લક મલ્લક લાગણીઓની ઝાલર વાગે રણઝણ
ઝાકળ જેવી માંગણીઓની ઝાલર વાગે રણઝણ

ઝાડ વચાળે પંખી બોલે છલ્લક છલ્લક
ટહુકોની ગઠડી ખોલે છલ્લક છલ્લક
શ્વાસ શ્વાસમાં લાગણીઓની ઝાલર વાગે રણઝણ
અલ્લક મલ્લક લાગણીઓની ઝાલર વાગે રણઝણ

નભથી ઉતારે વાદળનું વરદાન ભીનું, તથાસ્તુ!
કાચી કાચી નીંદર માંગે સ્વપન ઉછીનું, તથાસ્તુ!
ખળખળ વહેતી ઝરણીઓની ઝાલર વાગે રણઝણ
અલ્લક મલ્લક લાગણીઓની ઝાલર વાગે રણઝણ

પતંગિયાનું ટોળું થઈ ને અવસર ઉડતા આવે મબલખ
રંગબેરંગી સપનાઓની ફાટ ભરીને લાવે મબલખ
ભીતર લખલખ લાગણીઓની ઝાલર વાગે રણઝણ
અલ્લક મલ્લક લાગણીઓની ઝાલર વાગે રણઝણ

-લાલજી કાનપરિયા

સ્વર : ઝરણા વ્યાસ

સ્વરકાર: દ઼ક્ષેશ ધૃવ

 

 

ઝરણા વ્યાસની વધુ રચના માણવા નીચેની link click કરો

૧. અધરાતે મધરાતે
૨. મારું બચપણ ખોવાયું
૩. તને ગીત લખું કે
૪. સખીરી,હરિ વરસું તો
૫. મંદિર સાથે પરણી મીરાં
૬. તને ખોટું જો લાગે તો
૭. મને સુકા કદમનું
૮. પાંદડાએ લે મને ઉભી રાખી
૯. એવું કૈક કરીએ
૧૦. સપનાં નીરખ્યા મેં શ્યામ