અનિકેત ખાંડેકર

 
Click the link below to download

Asha Nu.mp3

 

આશાનું,    ઈંતઝારનું,     સપનાનું   શું    થશે?
તું   આવશે    તો    મારી આ દુનિયાનું શું થશે?

આ   ઝાંઝવાથી   એક   ગતિશીલતા   તો    છે,
મળશે    ઝરણ   જો  માર્ગમાં પ્યાસાનું શું થશે?

ચમકે    ના   મારૂં    ભાગ્ય ભલે કિન્તુ ઓ ખુદા,
તારા    ગગનના    કોઈ    સિતારાનું   શું  થશે?

આ    મયકદાનું    એટલું    તો  અમને ભાન છે,
નહીં   આવશું    અમે    તો   મદિરાનું   શું  થશે?

‘ બેફામ ‘    એટલે    તો   નિરાંતે   ઊંઘી    જશું,
જીવવાનું દુઃખ જ્યાં થાય ત્યાં મરવાનું શું થશે?

– બરકત વિરાણી ‘ બેફામ ‘

સ્વર :અનિકેત ખાંડેકર