ભરત વિંઝુડા
 

 

કવિશ્રી ભરત વિંઝુડા વિષે વધુ વાંચવા click કરો : ભરત વિંઝુડા

 
wonderplugin_audio id=”166″
 

 
Click the link below to download
 
Kora Kagal Par Liti Dore Sakhi.mp3
 

કોરા  કાગળ  પર લીટી દોરે સખી
ને  અમે  એ  માપની  પંક્તિ  લખી

ચીતરે  કંઇ  એમ  એનો  એક હાથ
જેમ  ઝુલે   વૃક્ષની   એક  ડાળખી

આંખ  ખોલું  તો  મને  દેખાય  એ
એ  કે  જેને   મેં   હ્દયથી    નીરખી

એક વાદળ એમ  ચાલ્યું   જાય  છે
આભમાં જાણે કે જળની  પાલખી

કેમ   પાણીમાંથી     છુટું    પાડવું
એક   આંસુના  ટીપાંને  ઓળખી

-ભરત વિંઝુડા

સ્વર – સંગીત : ડો. ભરત પટેલ