મુકેશ જોષી
 

કવિશ્રી મુકેશ જોષી વિષે વધુ વાંચવા click કરો : મુકેશ જોષી

 
wonderplugin_audio id=”167″
 

Click the link below to download

Kaglna Jevi.mp3

 

કાગળના જેવી ઉધાઇ ગઈ રે, સાવ માણસની જાત !
અંદરથી આખી ખવાઈ ગઈ રે, સાવ માણસની જાત !

તેજના લિસોટા શો માણસ ને
માણસ આ અંધારા ચગળે છે કેમ ?
ચશ્માંની જેમ એણે દ્દ્ષ્ટિ ઉતારી ને
આંખોમાં અન્જેલો વ્હેમ !
કોની તે નજરે નજરાઈ ગઈ રે ? સાવ માણસની જાત !

ભીતરમાં ભેજ તણા ઢગલાઓ થાય
છતાં, માણસને એની દરકાર નહીં,
હૈયામાં ટળવળતી સારપની વસ્તીને
સાચવવા કોઈ સરકાર નહીં?
કુદરતની આંખો ડઘાઈ ગઈ રે , સાવ માણસની જાત !

– મુકેશ જોષી

સ્વર : શ્યામલ – સૌમિલ મુનશી

સ્વરાંકન : શ્યામલ – સૌમિલ મુનશી