રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’ વિષે વધુ વાંચવા click કરો :રાજેશ વ્યાસ


Click the link below to download :

Yad Ma Maliye.mp3
 

યાદમાં   મળીએ  પળેપળ   ક્યાંક  તું  ને  ક્યાંક  હું
કાપીએ   ચૂપચાપ   અંજળ  ક્યાંક  તું  ને  ક્યાંક  હું

આ  ઉપરની સ્વસ્થતા  સૌને  હસી  મળવું સદા ને
ઊભા   અંદરથી     વિહ્વળ  ક્યાંક  તું  ને  ક્યાંક   હું

ક્યાંય  નકશામાં  નથી  ને  સાથ  ત્યાં  રહેવું  સરળ
કાળજે સાચવતા એ  સ્થળ  ક્યાંક  તું   ને  ક્યાંક  હું

બારણે  ઊભા  હશે,  સૂતા  હશે, ઉઠ્યા  હશે  રોજ
બસ  કરીએ આ  અટકળ   ક્યાંક  તું  ને   ક્યાંક  હું

વ્યસ્ત કંઈ એવા સતત   ના  જાત જોવાનો વખત
અન્યને કાજે  જ ઝળહળ ક્યાંક  તું   ને   ક્યાંક   હું

એકલાં   છલકાઈ ને ચૂપચાપ સુકાઈ જતાં લાગણી
ખાતર   થયા  જળ    ક્યાંક    તું    ને     ક્યાંક   હું

એકબીજામાં ધબકતા  જીવની માફક સતત   આ
અમસ્તા    બાર   કેવળ   ક્યાંક  તું    ને  ક્યાંક  હું

– રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

સ્વર : પ્રિતી ગજ્જર

સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ