રમણલાલ વ દ્દેસાઈ
 

કવિશ્રી રમણલાલ વ દેસાઈ વિષે વધુ વાંચવા click કરો : રમણલાલ વ દેસાઈ
 


 

ભટકતા જંગલે જંગલ પુકારી ઈશ્કની બાંગો;
ઘૂમે સૂનકાર ત્યાં સઘળે ! હમારી ઝોળી ખાલી છે !

મઢી ને ઝૂંપડી ઢૂંઢી ,કમાડો કૈંક ખખડાવ્યાં ,
ન સૂતાં કોઈ યે જાગે, હમારી ઝોળી ખાલી છે !

ગયા મસ્જિદ ને મંદિરે, બધા ત્યાં પાક મરજાદી ;
ન અડકે આ અસ્પૃશ્યો ને, હમારી ઝોળી ખાલી છે !

સદાવત સ્નેહનાં ક્યાં છે ? પરબ ક્યાં પ્રેમની બેસે ?
બતાવો જાણતા હો તો ! હમારી ઝોળી ખાલી છે !

અમી આંજી નજર ક્યાં છે ? જીગરનાં આંસુડાં ક્યાં છે ?
થશે બસ એક બિંદુથી ! હમારી ઝોળી ખાલી છે !

– રમણલાલ વ દ્દેસાઈ

સ્વર : પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય

સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ