એક છોકરીના હાથથી રૂમાલ પડે તે લેવા આખું યે ગામ વળે નીચે
જુવાન આંખ ફાડે , બુઢ્ઢાઓ આંખ મીંચે

નામ કોનું રૂમાલમાં આ છોકરીએ ભર્યું છે
તે બાબત પર ઠેર ઠેર ગરમી
પડ્યા ગામના બગીચાઓ ખાલી કુંજાર
અને નાસ્તિકો થઈ ગયા ધરમી
કારણ કે મંદિરે જાય છોકરી તો લોક શું કરવા
ટળવળે બગીચે ?

એક છોકરીના હાથથી . . . . . . . . . . . .

ગંધ છોકરીની આવી જે જીવને તે જીવની ગંભીરતામાં પડી ગયો ગોબો
સહુ છોકરાને અરીસાઓ ઠપકો આપે કે
” જરા મોંઢાંઓ માંજો ને શોભો ”

કારણ કે ફળિયાના હીંચકે આ છોકરી એકલી બેસીને રોજ હીંચે

એક છોકરીના હાથથી રૂમલ પડે તે લેવા . . . . . .

રમેશ મળે ક્યાં રમેશમાં ?!

– રમેશ પારેખ

સ્વર : રાગ મહેતા

સ્વરાંકન : રિષભ મહેતા