To watch the video click :  election

 

હિન્દુસ્તાનના   ભાવિને  ઉંચે  લઈ  જઈએ આવો
ચુંટવાની   તાકાતથી   રંગી   નાખો  સૌ ચુનાવો
                                                – લાઈન લગાવો
લાંબી  લાંબી લાંબી લાંબી લાંબી લાઈન લગાવો
બૂથોને  છલકાવી  દઈ  મતદાનની ધુમ  મચાવો
                                               – લાઈન લગાવો
એક  બટન  દાબીને  આખે  આખો  દેશ  બચાવો
લોકશાહીના માથા પર મતનું એક તિલક લગાવો
                                             – લાઈન લગાવો

                               ડો. મુકુલ ચોકસી