વંદન..વંદન વંદન તુમ્હેં અભિનંદન
દેશકે તુમ સમ્માન હો પ્યારે
દેશકે તુમ અભિમાન ભી હો
દેશકા દિલહો , દેશકી જાઁ હો
તુમ હો દેશકી ધડકન
વંદન તુમ્હેં અભિનંદન

શેરકી હો તુમ દહાડ, બંદે
ગરુડકી હો ઉડાન તુમ
ખડે રહે ચટ્ટાનકી ભાઁતિ
ચ્હેરેકી મુસ્કાન હો તુમ
તુમ હો દેશકા યૌવન
વંદન તુમ્હેં અભિનંદન

આન ,બાન ઔર શાન હમારી
રાહ દેખતા દેશ તુમ્હારી
બાલ ન બાઁકા હોને દેંગે
આશીષ હૈ તુમ્હેં ભારત માઁકી
મંત્ર ગા રહા જનમન
વંદન તુમ્હેં અભિનંદન

હવાસે બાતેં કરતે ઉડના
ચલના યૂઁહિ સીના તાન
વીંગ કમાંડર અભિનંદનકે
રક્ષક પવનપુત્ર હનુમાન
ધન્ય ધન્ય તવ જીવન
વંદન તુમ્હે અભિનંદન

– તુષાર શુક્લ

સ્વર : અમન લેખડિઆ, સત્યને જગીલાલા, નૂતન સુરતી, કેતન પટેલ, પ્રતિષ્ઠા વાઘેલા, દિપ્સા શાસ્ત્રી, હાર્દિક ટેલર, કેયુર વાઘેલા, હર્ષિત બેદ ને સ્વરવૃન્દ

સ્વરકાર : સુનીલ રેવર
સંગીત : સુનીલ રેવર