મૈત્રી તો પળપળમાં ઘુંટવાની વાત
મૈત્રી તો તારામાં મારા હોવાનો
એક મુઠ્ઠી ઊંચેરો સંબંધ

તારા સહુ ઘાવ મારા કાળજામાં મ્હોરે
એ સગપણને નામ તે શું દેવું?
પગમાં ખૂંચેલ કોઈ કાંટાની પીડામાં
રડતી બે આંખના જેવું
મૈત્રી તો મનખાનો મીઠો મેળાવડો
મૈત્રી તો થાક્યાનો સ્કંધ

હોઠ તારા ફફડે ત્યાં આંખ મારી સમજે
એ વણબોલ્યા શબ્દોનું રૂપ
સાવ રે અચાનક તું બોલતો રહે ત્યારે
રહેવાનું હોય મારે ચૂપ
મૈત્રી તો દુઃખ સુખમાં મ્હોરવાની ઘટનાને
મૈત્રી અદ્વૈતનો નિબંધ

મૈત્રી તો તારામાં મારા હોવાનો
એક મુઠ્ઠી ઊંચેરો સંબંધ

  • અજીત પરમાર

સ્વર : પ્રગતિ વોરા મહેતા
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ