પાતળી   પડતી   હવામાં  હું  નથી   હોતો
શ્વાસ  અટકે   એ   જગામાં  હું નથી  હોતો.

એ  ખરું,   કે  જીવવું  ઈચ્છા  ઉપરવટ  છે
કૈંક    વર્ષોથી    કશામાં   હું   નથી   હોતો
.
રાતભર   વરસાદ  વરસે , ઓરડો   ગાજે;
આંખ  ઝરમરતાં,  મઝામાં  હું  નથી હોતો.

બે   ઘડી   માટે  થવું  છે  પર – સુગંધથી;
પુષ્પની   અંગત  વ્યથામાં  હું નથી  હોતો.

જીવન જેમ જ સાચવ્યા એકાંતના  સિક્કા;
ભીડથી  ભરચક  સભામાં હું નથીએ  હોતો.

– ચિનુ મોદી