આંખોમાં આવી રીતે તું દશ્યો ન મોકલાવ
ખાલી થયેલ ગામમાં જાસો ન મોકલાવ

ફૂલો તો પૂરબહારમાં હિંસક છે આજકાલ
રહેવા દે, મારી માટે તું ગજરો ન મોકલાવ

તું આવ કે પાડી રહ્યો છું સાદ હું તને
પહાડોની જેમ ખોખરો પડઘો ન મોકલાવ,

ખાબોચિયું જ આમ તો પર્યાપ્ત હોય છે
હોડી ડુબાડવાને તું દરિયો ન મોકલાવ.

થોડોક ભૂતકાળ મેં આપ્યો હતો કબૂલ
તું એને ધાર કાઢી પાછો ન મોકલાવ.

-રમેશ પારેખ

સ્વર : નયનેશ જાની