સીતા કહે રામ ને
પૂછો ઘનશ્યામ ને

રાધા ને ગોપી સંગ રાસ કેમ રમાય ?
અમૃત થઇ મીરાં ના હોઠ કેમ ચુમાય !

લાજ લૂટે પાંચાલીની સભામાં દુશાસન તો
સખા થઇ ચીર એના કેમ રે પુરાય
સીતા કહે રામ ને પૂછો ઘનશ્યામ ને …

તનમનથી સંગ તમારી ફરી હું તો વન માં
કોઈની વાતે વ્હાલા શંકા ન કરાય
પ્રેમ ના ઝૂલે કેવા ઝૂલે કાન રુક્ષ્મણી
શીખો તમે સીતા નો હાથ કેમ ઝલાય
સીતા કહે રામને પૂછો ઘનશ્યામ ને …

બીજા ભવે અવતરજો શ્યામ રૂપે રામજી
વાંસાળીના સૂર રૂડાં શ્ચાસે રેલાય

અયોધ્યાની શેરીઓમાં સોળે શણગાર સજી
સંગ તમારી રસબર રાસે રમાય
સીતા કહે રામને પૂછો ઘનશ્યામ ને .…

-રમેશ ચૌહાણ

સ્વર : ઓસમાણ મીર