પ્રેમનો આભાસ દીધાનું જરા જરા કંઈ યાદ છે
ને લગીર અજવાસ દીધાનું જરા જરા કંઈ યાદ છે

એટલે તો તરવરે છે એ હૃદય પ્રતિબિંબ શું
આંખમાં ભીનાશ દીધાનું જરા જરા કંઈ યાદ છે

આમ તો સામાન્ય કહો એવા સંબંધ હતા
તે છતાં કંઈ ખાસ દીધાનું જરા જરા કંઈ યાદ છે

સાવ માંથી પી લઈને પગ લગી કોરા રહ્યા
ભેજ નો અહેસાસ દીધાનું જરા જરા કંઈ યાદ છે

-હિમાંશુ પ્રેમ

સ્વર : પ્રહર વોરા અને ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : પરેશ નાયક