તે છેડતાં તો છેડ્યું મારા મનનું સૂર બહાર
લાગી ના લાગી આંખ ત્યાં તો મનને લાગ્યું માંડ

એ બેવફાથી શું કરું હું એ વફાની માંગણી
રીઝવી શકે શું ઉરની કો સૂર વિહોણી લાગણી

દિલમાં દીપકની આંખમાં કોઈ છેડતું મલ્હાર
તેં છેડતા તો છેડયું મારા મનનું સૂર બહાર

વિરહાગ્નિ મનની નયનની રહી ગઈ હાલા મહીં
લાચાર હું ને તું રહ્યી જ્યાં હતા ત્યાંના તહીં

સૂની સિતાર ક્યાં સુધી કરતી રહે ઝંકાર
તે છેડતાં તો છેડ્યું મારા મનનું સૂર બહાર

-અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર : ઐશ્વર્યા મજમુદાર
સ્વરાંકન : ગૌરાંગ વ્યાસ