આ શહેર તમારા મનસૂબા ઉથલાવી દે કહેવાય નહિ
આ ચહેરા પર બીજો ચહેરો ચિપકાવી દે કહેવાય નહિ

આ સંકેતો આ અફવાઓ આ સંદર્ભો આ ઘટનાઓ
આખેઆખો નકશો ક્યારે બદલાવી દે કહેવાય નહિ

ઘરને ઘર કહીએ તો આ ઘર એક લૂનો ચોરસ દરિયો છે
ભરતી છે દરિયો શું શું નહીં ડુબાવી દે કહેવાય નહિ

સપનાંના છટકરસ્તે અહીંથી ભાગી નીકળે છે આંખો પણ
પાંપણનું ખૂલી પડવું પાછી સપડાવી દે કહેવાય નહિ

દ્રશ્યો-દ્રશ્યો જંગલ-જંગલ ચશ્માં-ચશ્માં ધુમ્મસ ધુમ્મસ
રસ્તા-રસ્તા પગલું-પગલું ભટકાવી દે કહેવાય નહિ

ટાવર ધબકે રસ્તા ધબકે અરધો પરધો માણસ ધબકે
કોનો ધબકારો કોણ અહીં અટકાવી દે કહેવાય નહિ

-રમેશ પારેખ

સ્વરઃ સોલી કાપડિયા

સ્વરાંકન : સોલી કાપડિયા